badawczo-organizacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zakład Ekonomii Rolniczej Uniwersytetu Poznańskiego nie ograniczał swej działalności pedagogicznej i badawczo-organizacyjnej do ram gospodarstwa prywatnego, lecz równorzędnie stawiał zawsze i zagadnienia społeczne. Toteż i w ogłoszonych pracach i w nieogłoszonych fragmentach przepracowywanych tematów przewija się myśl ogólna: wymagane i pożądane formy organizacyjne nauk gospodarki człowieka czy społeczeństwa na ziemi, sposoby uchwycenia i możliwości realnego a celowego uruchomienia placówek ku wzmożeniu nauki służących, a dalej rozszerzanie wiedzy — nauczanie. Z tym się łączy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mączak, Antoni (red.) 1971. Pamiętnik X Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie 9-13 września 1969 r. Referaty i dyskusja. 3-4, Warszawa : Polskie Towarzystwo Historyczne
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo