badawczo-porównawczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dziecka J. W. Dawida dostosowany do współczesnych potrzeb badawczych przez Katedrę Dydaktyki UW (dokonanie niezbędnych zmian językowych, wprowadzenie serii pytań dotyczących współczesnej cywilizacji) przy zachowaniu jego istotnej struktury ze względu ria cele badawczo-porównawcze. Badania kwestionariuszem pogłębiła wszakże swobodną rozmową (dla sprawdzenia stopnia znajomości słów objętych kwestionariuszem) i uzupełniła testem obrazkowych dwóch serii sprawdzają¬ cych umiejętności: a) wskazania przedmiotu nazwanego i b) nazwania przedmiotu wskazanego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KPed - Kwartalnik Pedagogiczny (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo