badawczo-selekcyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Najkorzystniejszym układem organizacyjnym, w którym system ten może być zrealizowany, jest zaproponowany przez autora pięcioetapowy przebieg pracy wychowawczej w następujących placówkach: 1. Ośrodek badawczo-selekcyjny przy każdym sądzie dla nieletnich. Zadaniem tego ośrodka byłoby opracowanie charakterystyki nieletniego oraz wskazania dotyczące dalszego postępowania z nim. Okres pobytu nieletniego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KPed - Kwartalnik Pedagogiczny (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.