badawczo-studyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dalsze postępowanie badawcze jest pomyślane jako nowa analityczno-interpretacyjna propozycja odczytania Trylogii, zmierzająca do pomieszczenia w swym spektrum celniejszych syntetycznych ujęć dzieła i jego ważniejszych wymiarów. Z uwagi na to niech będą usprawiedliwione możliwe niedostatki w materiale egzemplifikacyjnym, który - choć poprzedzony szeroką, w miarę możności, systematyczną i rekonesansową procedurą badawczo-studyjną - ma tutaj raczej charakter rudymentarny i egzemplaryczny, a nie wyczerpująco dowodowy35. Dotyczy on przede wszystkim podstaw prezentowanej koncepcji, mogącej ulec wysubtylizowaniu. korekcie, a może i zaprzeczeniu w szczegółach. (Wtedy jednak, zwłaszcza w ostatnim wypadku. Sienkie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mazan, Bogdan 1993. „Impresjonizm” Trylogii Henryka Sienkiewicza. Analiza, interpretacja, próba syntezy, Łódź : UŁ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.