badawczo-szkoleniowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Rozwiązywaniem szyfrów i kodów zajmowała się w berlińskiej centrali wywiadowczej Kriegsmarine tzw. Służba A III B, ściśle współpracująca z Abwehrą. Obejmowała pięć odrębnych działów: „A” (koordynacja i ocena), „E-l” (wywiad na Anglię), „E-2” (wywiad na Francję), „E-3” (wywiad na ZSRR i Polskę) i „E-4” (ośrodek badawczo-szkoleniowy) 2. Służba radiowywiadowcza niemieckiej marynarki wojennej zatrudniała już w czasie pokoju ok. 550, a w latach II wojny światowej ok. 2200 specjalistów wojskowych i cywilnych. Personel dzielono na cztery kategorie: 1. kryptolodzy, 2. operatorzy radiostacji, maszyn szyfrowych i urządzeń pomocniczych do uuKumentaliści i 4. służba techniczna i administracyjna...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kozaczuk, Władysław 1979. W kręgu Enigmy, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.