badawczo-twórczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Badawczo-twórcza i dydaktyczna działalność uniwersytetu rozwija się na podłożu i w służbie nauki czystej: humanistycznej, przyrodniczej, matematycznej, z tendencją do pomnożenia i przekazania wiedzy teoretycznej, niezależnej od wymagań praktycznego zastosowania w obranym później przez wychowanka zawodzie, w tym rozumieniu, że nie lekceważąc potrzeb życia praktycznego, nie przyznaje się im roli nadrzędnej w organizacji procesu dydaktycznego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Klemensiewicz, Zenon 1969. Ze studiów nad językiem i stylem, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.