badawczo-wdrożeniowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nia lub zwiększenia produkcji. Wskaźnik ten można obliczać również z uwzględnieniem czynnika czasu, według wzoru: gdzie: rtPa X (14) II Pd = V Pt(l + a)-<i-1) oznacza zdyskontowanie wari= i tości produkcji każdego (ź-tego) roku w okresieżywotności wyników badań (i = 1, 2, , u); należałoby przy tym stosować stopę dyskonta a w wysokości 0,07 (podobnie jak przy obliczaniu efektywności inwestycji), v * N- — pćłńe nakłady badawczo-wdrożeniowe z uwzględnieniem zamrożenia obliczonego według wzoru (8), z tą jednak różnicą, że zamiast dodatkowych nakładów wdrożeniowych AN [jak we wzorze (8)] uwzględnia się nakłady pełne — N...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polonica - Polonica (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.