badawczoliteracki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) gaciło wydatnie warsztat nauki o 1., w której zarysowały się w ostatnich latach tendencje do wykorzystywania zdobyczy nowoczesnej socjologii, antropologii kulturalnej, strukturalnej lingwistyki, teorii informacji, semantyki; sięgnięto także do teoretycznego dorobku takich kierunków badawczoliterackich, jak np. formalizm i strukturalizm rosyjski i amerykański czy niemiecka „sztuka interpretacji”. W żywym kontakcie z wymienionymi orientacjami zarysowała się jednocześnie perspektywa nowej integracji literaturoznawstwa, wspartego na marksistowskim pojmowaniu procesu hist.lit. (np. prace S. Żółkiewskiego, M. Janion, H...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.