badawczoliteracki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) gaciło wydatnie warsztat nauki o 1., w której zarysowały się w ostatnich latach tendencje do wykorzystywania zdobyczy nowoczesnej socjologii, antropologii kulturalnej, strukturalnej lingwistyki, teorii informacji, semantyki; sięgnięto także do teoretycznego dorobku takich kierunków badawczoliterackich, jak np. formalizm i strukturalizm rosyjski i amerykański czy niemiecka „sztuka interpretacji”. W żywym kontakcie z wymienionymi orientacjami zarysowała się jednocześnie perspektywa nowej integracji literaturoznawstwa, wspartego na marksistowskim pojmowaniu procesu hist.lit. (np. prace S. Żółkiewskiego, M. Janion, H...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.