bagienno-łęgowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) N.m. Płosodrza jest ściśle związana z właściwościami terenu. Wieś leży na skraju rozległego na ok. 15 km obniżenia bagienno-łęgowego, łączącego dolinę Toczny z doliną Liwca, lewobrzeżnych dopływów Bugu, w niewielkiej odległości (7-10 km) od źródeł obu rzek. Ukształtowanie geograficzne warunkowało formowanie się toponimii obszaru. Położone na nim miejscowości mają przeważnie nazwy topograficzne, jak Rudnik od ruda ‘podmokła łąka zabarwiona rudą żelaza’ lub ‘torf’, Suchodół (Wielki, dawniej -Rzewuski i - Wypychy) - złożenie suchy i dół, Roguziec (do XIX w. wyłącznie Rogóziec) od rogoża H gwar. rogoża ‘Ty...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PFil - Prace Filologiczne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.