balas

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) cza rzemiosła artystycznego przewaga sztuki niemieckiej. Tłumaczyło się to niewątpliwie wpływami obu wielkorządców krakowskich — Bonerów, szczególnie zaś Seweryna Bonera. Dlatego renesansowa i „dwupiętrowa” krata brązowa kaplicy Zygmuntowskiej, złożona ze smukłych balasów i ozdobiona groteską na częściach płaskich, została odlana w r. 1532 w norymberskim warsztacie Hansa Vischera; tak samo dwa monumentalne świeczniki brązowe z r. 1534, dekorowane liśćmi akantu, medalionami, maskami i delfinami noszą gmerk wymienionego odlewnika...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dobrowolski, Tadeusz 1959. Sztuka Krakowa, wyd. 2, rozszerz. i popraw., Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.