baletomania

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dziennikarstwo miejscowe, pomimo surowej cenzury, drukowało piękne utwory najznakomitszych pisarzów. Recenzje teatralne podnoszono do godności dzieł istotnego artyzmu. Kult muzyki, na równi z baletomanią, w Warszawie dochodził do stopnia przesady. A jednak wśród owego rozkwitu pozornego sztuki i literatury tępienie ducha narodowego we wszystkich jego żywotniejszych objawach odbijało się w czujnym i bezwzględnym ze strony cenzury pilnowaniu, aby między wiersze drukowanego słowa nie przenikały najlżejsze nawet echa twórczości wielkich wodzów literatury emigracyjnej, aby nazwisk ich i tytułów ich dzieł nie drukowano, aby w pismach periodycznych i książkach nie mieściły się najodleglejsze nawet aluzje do politycznego stanu kraju i nadziei na przyszłość...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dunin-Wąsowicz, Krzysztof (oprac.) 1963. Warszawa w pamiętnikach powstania styczniowego, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.