balneoklimatologia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W styczniu 1972 r. ppłk. Kubiakowi powierzono pełnienie obowiązków zastępcy komendanta WZS w Ciechocinku do spraw lecznictwa, a w marcu 1973 r. wyznaczony został na stałe na to stanowisko. Jednocześnie pełnił obowiązki kierownika Klinicznego Ośrodka Laryngologicznego WZS. W październiku 1974 r. otrzymał awans do stopnia pułkownika. W 1978 r. uzyskał II stopień specjalizacji z zakresu fizjoterapii i balneoklimatologii. Odbył także staż w klinikach Berlina. Mając w opublikowanym dorobku kilkadziesiąt prac naukowych, 20 marca 1979 r. habilitował się w WAM. Rozwijając wielostronną działalność społeczną, do 1984 r. pełnił też między innymi funkcję przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej w Ciechocinku...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kubiak, Szymon (red.) 1985. Wojskowy Szpital Uzdrowiskowy w Ciechocinku 1945-1985, Ciechocinek
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.