balonkliwer

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) żagli. Żagle zamocowane do rei nazywa się rejowymi, między bomem, masztem i gaflem — gaflowymi, nad gaflem lub rejką lugrową — topslami; do nazwy każdego z tych żagli dodaje się na początku nazwę drzewca lub sztagu, na którym jest zawieszony; nie dotyczy to żagli zawieszonych na sztagach lub lajterach pierwszego masztu od dziobu (-* sztaksel, sztafok, kliwer, bomkliwer); prócz żagli stosowanych w normalnych warunkach, używa się żagli specjalnych: w razie sztormu — burzowych (sztormowych), a przy wiatrach słabych — tzw. żagli balonowych o dużym wybrzuszeniu (—»-balonfok, balonkliwer, spinaker, lizel). Rozróżnia się 3 zasadnicze rodzaje o.: 1) rejowe, przystosowane przede wszystkim do pracy przy wiatrach od strony rufy, mające żagle prostokątne lub trapezowe, przymocowane górnym likiem do rei umieszczonej symetrycznie poziomo na maszcie; reje i żagle obracane są brasami, żagle refowane są ku górze za pomocą gordingów i gejtaw;...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.