baltologia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Obrady LVII Zjazdu Naukowego PTJ podsumowała prof. dr hab. Ewa RzetelskaFeleszko, a także na ręce prof. dra hab. Alfreda F. Majewicza, kierownika Katedry Orientalistyki i Baltologii UAM w Poznaniu, złożyła słowa podziękowania i uznania za bardzo dobre przygotowanie kończączego się Zjazdu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.