bankietowicz

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Andrzejewski nie jest na ogół łaskaw na swoich bohaterów. Wszędzie mamy, jeśli nie satyrę lub karykaturę (arystokracja, bankietowicze, stare krewne Szretterów), to egzystencje zdeptane przez los, okupacyjny czy po prostu ludzki los, budzące raczej litość, najwyżej współczucie, nigdy sympatię. W najwyższym stopniu nieporadny i nieżyciowy profesor Szretter, żyjący raczej w obłokach niż w swoich dwu ciasnych i zapchanych pokoikach, żona jego,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wirpsza, Witold 1966. Morderca, Poznań : Wyd. Poznańskie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.