bankowo-ubezpieczeniowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 1968 osiągnął 35,6 min t. Wartość eksportu 1968 wynosiła 1271 min doi., wartość importu — 1661 min doi.; ujemne saldo bilansu handlowego S. pokrywa z nadwyżką dochodami z usług portow'ych i z operacji bankowo-ubezpieczeniowych. Gł. kontrahentami handl...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.