barbaryt

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 2) materiały amonosaletrzane, których gł. składnikiem jest azotan amonowy (w tej grupie znajdują się —> amonity— jako materiały skalne, karbonity — jako materiały węglowe i metanity — jako materiały powietrzne); 3) materiały nitroglicerynowe, w których występuje nitrogliceryna łub mieszanina nitrogliceryny z nitroglikolem (do tej grupy należą: —*■ żelatyna wybuchowa, dynamity i barbaryty); 4) materiały chloranowe (—► szedyt, chloratyty, miedziankit); 5) —> oksylikwity; 6) 	materiały typu —*• cardox. Materiały należące do grup 1 i 5 stosowane są jako materiały skalne, pozostałe mogą być uznane za skalne, węglowe lub powietrzne w zależności od tego, czy odpowiadają warunkom bezpieczeństwa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.