barkarolowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wiek przypominały irlandzko-włoskiego kompozytora. Nokturn H-dur przedstawia w konstrukcji własny plan Chopina, jakiego na darmo szukalibyśmy już nie tylko u samego Fielda, ale w ogóle w poprzedzającej Chopina muzyce instrumentalnej. Środkową część tego utworu, przeprowadzonego w części pierwszej i ostatniej na rozkołysanych rytmach barkarolowych, zajmuje ustęp o możliwie wielkiej kontrastyczności wobec tych części w tempie burzliwego agitato. O wy subtelnieniu środków melodio-twórczych w tym nokturnie dają wyobrażenie pierwsze zaraz motywy: 171...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Jachimecki, Zdzisław 1957. Z pism. T. 2. Chopin. Rys życia i twórczości, Kraków : PWM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.