barkowo-obojczykowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ŁOPATKA, scapula, kość stanowiąca składnik obręczy —*■ barkowej, typowa kość płaska; ł. człowieka i ssaków ma kształt szerokiej trójkątnej płytki, o wysokim podłużnym grzebieniu, zakończonym wyrostkiem barkowym; z ł. zrośnięty jest wyrośtek kruczy (—*■ krucza kość); za pomocą stawu barkowego ł. łączy się z kością ramicnną, a stawu barkowo-obojczykowego — z -*■ obojczykiem; u ssaków, wyposażonych w kończyny podporowonośne oraz pływne, ł. jest silnie rozwinięta jako jedyna kość obręczy barkowej (obojczyk i kość krucza uległy redukcji); u ptaków (które mają dobrze rozwiniętą kość kruczą i obojczyk) ł. wykazuje...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.