barokowo-ekspresjonistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ostrzejszy i bardziej prowokacyjny okazał się Grochowiak ze swoim — z barokowo-ekspresjonistycznych tradycji wywiedzionym — „mitem brzydoty” (Menuet z pogrzebaczem, 1958, i Rozbieranie do snu, 1959). Obok Różewicza i w jakiejś mierze Białoszewskiego stał się on, jak mi się wydaje, twórcą modelu poezji, która dość silnie oddziałała na rówieśników i nieco młodszych poetów, rodząc swoisty i czasem nawet nieco manieryczny kult uświęconej brzydoty i sztuczności jako zasadniczych środków ekspresji...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo