baronat

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W.: Bywały łamane. No, oczywiście, że były łamane. Ale Związki były dość potężne. Więc za łamanie ustaw fabrykanci płacili robotnikom. Jakieś nadliczbowe godziny. Płacono. Nie przesadzajmy. Była walka, jednak w zasadzie, to niewątpliwe, ruch był bardzo pro-robotniczy. Już szedł ku temu. Potem nastąpił kryzys. Nie tylko piłsudczycy złamali te domeny, te baronaty wielkie i Związki Zawodowe, potęgę Związków Zawodowych, ale jeszcze przedtem złamało co innego. Mianowicie kryzys, bezrobocie. Ale wtedy bezrobocie dopiero brało rozpęd. Jednym sło...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.