barykadowiec

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 2 Autor wspomnień ma tu na myśli grupę skupioną wokół pisma „Barykada Wolności". „Barykadę Wolności", która zaczęła wychodzić późną wiosną 1940 r. w Warszawie, początkowo redagował głównie Stanisław Dubois, po jego aresztowaniu czołową rolę odgrywali Adam Próchnik i Stanisław Chudoba. Stopniowo wokół „Barykady Wolności" skupiły się również inne lewicowe grupy socjalistyczne. W wyniku szerokich.dyskusji w środowisku lewicy socjalistycznej i usilnej pracy organizacyjnej barykadowców 1 IX 1941 r. zwołany został w Warszawie zjazd przedstawicieli różnych grup lewicy .socjalistycznej, który doprowadził do utworzenia organizacji Polscy Socjaliści. II Zjazd Polskich Socjalistów (11 IV 1943 r.) przekształcił organizację w Robotniczą Partię Polskich Socjalistów (RPPS)...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Czerpak, Stanisław, Kaniowa, Maria, Kozanecki, Andrzej (zebr.) 1964. O ludziach i sprawie. Wspomnienia działaczy PPR z Krakowskiego (lata okupacji hitlerowskiej), Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.