basenowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) na obszarze 60 tys. ha nawadnianych basenowo i położonych w sąsiedztwie 30 tys. ha powierzchni nawadnianej w sposób ciągły wykazały, że plony bawełny na terenach nawadnianych ciągle są wyższe o 8% niż przy nawadnianiu systemem basenowym. Plony pszenicy były wyższe o 13%, bobu — o 27°/o, sorga — o 13%' i cebuli o 5%...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Adamowicz, Mieczysław 1971. Egipt. Rewolucja społeczno-gospodarcza. Zarys ogólny. Przemiany agrarne, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.