bazgranie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) LIST 315 1 „Bazgranie” Orzeszkowej dotyczyło przede wszystkim pisania artykułów do pism Birżewyje Wiedomosti (por. przyp. do listu poprzedniego) i Rusi, gdzie pisarka dopominała się o prawo nadawania depesz w języku polskim w urzędach pocztowotelegraficznych tak zwanych ziem zachodnich (druk. w nrze 136 z 6 VI nowego stylu 1905), i wreszcie do litewskiego pisma Vilniaus Zinios (artykuł znany z przedruku w 171 nrze Kuriera Codziennego z 1905 r., będący polemiką z Litwinami na temat prawa wysyłania depesz w języku polskim na obszarach Litwy)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Orzeszkowa, Eliza 1955. Listy zebrane. T. 2, Wrocław : Zakład im. Ossolińskich
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.