beatyfikowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jestem zwolennikiem przyjaźni chrześcijańsko-żydowskiej i w chwili beatyfikowania mnicha polskiego - ofiary barbarzyństwa faszystowskiego pozwalam sobie przypomnieć osobę Doktora Janusza Korczaka, którego poświęcenie należałoby również podkreślić w imię braterstwa ludzkiego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lithuania - Lithuania (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.