bekasi

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) uczyć. Zżyma się Mier, gniewa, unosi. Nic nie pomaga i po długim sporze, gdy nabywca był niewzruszony jak skała, Mier wśród największego uniesienia odstępuje dwa tysiące dukatów, podpisuje transakcję i płaci, jak się Kalinowski wyrażał, bekasiego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Syga, Teofil, Szenic, Stanisław 1960. Maria Szymanowska i jej czasy, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.