bekasowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zrobił coś, czego powinien się wstydzić. Na drugi dzień poruczył rządcy całe obrzydłe mu już teraz gospodarstwo i wyjechał do odległego powiatu, do majątku swego przyjaciela Swiażskiego, gdzie w okolicy znajdowały się wspaniałe, rojące się od bekasów, bagna. Swiażski pisał niedawno, prosząc, aby wreszcie spełnił powzięty już kiedyś zamiar i przyjechał do niego na wieś. Bekasowe bagna w powiecie surowskim od dawna nęciły Lewina, wciąż jednak z przyczyn gospodarskich odkładał tę jazdę. Obecnie rad był uciec od sąsiedztwa Szczerbackich, a zwłaszcza od gospodarstwa, na polowanie, które we wszystkich zmartwieniach stanowiło dla niego najlepszą pociechę. 453...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Tołstoj, Lew 1972. Anna Karenina. T. 1, wyd. 13, przeł. K. Iłłakowiczówna, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.