beniński

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wyczerpujący opis społeczeństw afrykańskich, które tworzyły te i podobne dzieła sztuki, będzie możliwy dopiero wtedy, gdy badania archeologiczne, które są częściowo w toku, ujawnią więcej materiału. Dike i inni przygotowują obecnie szczegółową historię Beninu. Po nowych pracach wykopaliskowych w pałacu benińskim w 1957 r. Goodwin wyraził przypuszczenie, że będzie można ustalić długą serię typów ceramiki. Sam pałac, jak wykazały jego badania, składał się przynajmniej z czterech zbudowanych w różnym czasie pięter. W tym samym roku Willett doniósł o znalezieniu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Davidson, Basil 1961. Stara Afryka na nowo odkryta, przeł. E. Werfel, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.