benzen-etanol

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Lit. 164 wosk montanowy — wosk mineralny otrzym. w procesie ekstrakcji rozpuszczalnikami (benzen, benzen-etanol, dwuchloroetan-etanol, benzen-metanol-izopropanol, metyloetyloketon) głównie węgla brunatnego, a także łupków bitumicznych i torfu (-> wosk torfowy). W zależności od rozpuszczalnika otrzymuje się z tego samego węgla woski różniące się składem chem. i własn...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bańkowski, Witold et al. 1969. Encyklopedia techniki. Materiałoznawstwo, Warszawa : WNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.