benzoamidowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nietypowych cechach. Należy do nich pochodna dibenzodiazepiny -» klozapina, która działa głównie na receptory dopaminergiczne w układzie mezolimbicznym, w związku z czym nie wywołuje ubocznych objawów pozapiramidowych. Do najnowszej grupy neuroleptyków należą tzw. neuroleptyki benzoamidowe będące w większości słabymi środkami przeciwpsychotycznymi (np. sulpiryd, sultoprid, tiaprid) odznaczające się podobnie jak klozapina wieloma nietypowymi cechami (np. brakiem lub bardzo słabym działaniem kataleptogennym). Leki te ponadto słabo wpływają na dyskine...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Korzeniowski, Lucjan, Pużyński, Stanisław (red.) 1986. Encyklopedyczny słownik psychiatrii, wyd. 3 popraw. i rozszerz., Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.