berberski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wśród pisarzy mahometan,. Mouloud Mammeri, młody Kabyl z Algerii wydał jedną powieść La Colline Oubliee (Plon, Paris, 1953) i kilka nowel po miesięcznikach. Język rodowity Mammeri — to kabyłski, dialekt berberski z silną domieszką arabskiego. Francuskiego nauczył się on w szkole, po opuszczeniu swej wioski. Rodzice jego są względnie zamożnymi właścicielami ziemskimi, i stąd La Colline Oublióe nie zawiera żadnego posłannictwa społecznego czy politycznego. Jest to rodzaj afry...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.