berlinger

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Z handl. statków starożytności powstały najpierw bizant. żaglowce zw. akacjami (i mniejsze od nich, lecz bardziej rozpowszechnione —*■ tartany), a z nich —*■ nawy i —*■ koggi (oraz podobne do koggi, lecz mniejsze —>• holki, berlingery, krajery); z koggi powstały —*■ karawele, karaki i-*- galeony. W XVII-XVIII w...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.