bezżuchwowiec

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) czworonogów. Ale są tu również gromady starsze, jeszcze liczniejsze, 0 pochodzeniu bardzo dawnym, sięgającym syluru. Maję one jeden podstawowy pęd, rozszczepiający się w naszych oczach na dwa zasadnicze promienie: rybokształtnych bezżuchwowców z jednym otworem węchowym, których jedynym przedstawicielem w dzisiejszej przyrodzie jest minóg, oraz rybokształtnych żuchwowców o dwóch otworach nosowych, z których wywodzi się cała reszta...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Teilhard de Chardin, Pierre 1993. Pisma. 4. Feno­men człowieka, przeł. K. Waloszczyk, War­sza­wa : Pax
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.