bez-gramatyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Postanowienie podejmowane przez przemawiającego w wierszu poetę skrywa w sobie jeden z wielu Miłoszowych paradoksów. Przygotowania do ziemi bez-gramatycznej przestrzegają bowiem - mówię o całym utworze, wraz z opatrującym go mottem - wielorakich reguł gramatyki poezji...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kresy - Kresy (Lublin)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.