bez-graniczność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Oderwanie się od egzystencji (która wszak jest konkretem i jaKością) oraz poddanie się bez-graniczności wyjmuje człowieka z przyrodzonego mu środowiska. Perspektywa nieskończoności ukazuje go jako samotnego i porzuconego w świecie. Własnej skończoności doznaje tym intensywniej, im silniejszą ma świadomość nieskończoności świata. O ile w pewnych stanach świadomość ta deprymuje go i drę...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Cioran, Emil 1992. Na szczytach rozpaczy, przeł. I. Kania, Kraków : Oficyna Literacka
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.