bezaspektowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W tym sensie, rozumiejąc przez „Geschichte” historiografię, trzeba zasadniczo przyznać rację myśli zawartej w przytoczonym co dopiero tytule i uznać, że dziejopisarstwo musi być funkcją chwili obecnej, współcześnie dokonującej się w nas i przez nas historii. Jeżeli nierzeczywistym złudzeniem i niemożliwością jest zupełnie bezaspektowa historiografia (chyba, że naukę historyczną zredukujemy do czystej faktografii!) i obowiązkiem każdego badacza staje się ustalenie i określenie perspektywy, z której ujmować ma badaną przez siebie historyczną rzeczywistość, to współczesność, wpływając decydująco na ukształtowanie tej perspektywy czyli aspektu, musi ujmować przeszłość z punktu widzenia zainteresowań współczesności...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Swieżawski, Stefan 1966. Zagadnienie historii filozofii, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.