bezczasownikowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Benna są bardzo zwarte, skondensowane. Przyczynia się do tego budowa (zazwyczaj) stroficzna i krótkość wersu (w latach 1922—1936 długość wersu waha się zwykle od 5 do 8 zgłosek). Dominują zdania eliptyczne, bezczasownikowe, zawiązki zdań. W przeciwieństwie do luźności strukturalnej i bezładności poezji opartej mniej lub bardziej na écriture automatique, na notowaniu bez kontroli świadomości wszelkich ciemnych poruszeń naszej psychiki, mamy u Benna . wyraźne poznawcze opanowanie żywiołu — przez...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Prokop, Jan 1964. Euklides i barbarzyńcy. Szkice literackie, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.