bezczynnikowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) że od podmiotu" s. W Gramatyce opisowej Klemensiewicza typ ten wymieniony jest w rzędzie różnych sposobów przedstawiania czynności z podmiotem przemilczanym 4. Gaertner postuluje nazwę „forma zwrotna bezczynnikowa o funkcji czynnej"5. J. Tokarski podporządkowuje formy tego typu ogólniejszemu pojęciu konstrukcji ergatywnych 6...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wilczewska, Krystyna 1966. Czasowniki zwrotne we współczesnej polszczyźnie, Toruń : TNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.