bezdochodowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nia 1939 r. Krok ten był z jednej strony podyktowany chęcią utrzymania wartości waluty, z drugiej zaś, zabezpieczeniem ludności miast zniszczonych, przed nadmiernymi apetytami kamieniczników, którzy napewno wykorzystaliby ten okres dla powetowania sobie 5-letniej gospodarki bezdochodowej. Ten drugi cel został całkowicie osiągnięty i od tej strony zarządzenie to było błogosławieństwem dla ludności większości miast...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ŻOWSM - Życie Osiedli Warszawskiej Spó­ł­dzielni Mieszkaniowej (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.