bezdolny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) baugśtbs.-ti, baugus,-gi— lękliwy bausmć 4 — kara bausti,- dźiu,-dźiau—karać bażnyćia 1 — kościół baznytkiemis, -mio 1 — mała wieś z kościołem be — bez; oprócz beakis, -ke — bezoki bedalis. -le — bezdolny bedańtis -te — bezzębny bedarbis — bezrobotny bedievis.-ve — bezbożnik...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wójcikowska, Elżbieta 1991. Formacje atrybutywne typu podgórski, nadludzki w języku polskim, Warszawa : UW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.