bezdowodowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Czy znaczy to, że zasada dostatecznej racji ma zastosowanie ograniczone do nauk ścisłych? Nie. Jest to uniwersalna zasada i myślenia, i pisania prac naukowych. Ale jest wyjście. Po pierwsze więc, autor pracy z góry wyłuszcza przynajmniej co ważniejsze, bezdowodowe przekonania-założenia, na których będzie się opierał pisząc pracę. Po wtóre, autor zaznacza w trakcie pisania swój dystans bądź też swoje wątpliwości co do ważniejszych twierdzeń nie uzasadnionych lub uzasadnionych w sposób niewystarczający. Praktykuje się. to przez użycie zwrotów wyrażających zastrzeżenia, np. być może, zdaje się, wygląda na to, mówi się, możliwe że, dość prawdopodobne itp...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pieter, Józef 1963. Psychologiczne problemy samokształcenia, Warszawa : Nasza Księgarnia
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.