bezdusznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) a nawet wzajemnemi wpływami i zależnościami. Co do tej ostatniej kwestji, to niechęć krytyków literackich do zajmowania się nią wynika nietylko z niezrozumienia jej istoty i wagi, ale i z niezbyt zachęcających wzorów, jakie im w tym kierunku daje filologja, traktując sprawę sucho i bezdusznie, czysto formalnie, z pominięciem zupełnem psychologji twórczości i głębszego, bardziej nowoczesnego ujęcia rzeczy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kridl, Manfred 1923. Krytyka i krytycy, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.