bezdziecki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) - 369 bezcielisty 52 bezcielny 40 bezcieniowy 62 bezcienny 39 bezciepły 42 bezciemiowy 55 bezcifżarny 42 bezcłowy 61 bezcukrowy 71 bezcyjankowy 71 bez czapki 40 bezczasownikowy 52 bezczasowy 51 bezczelny 42 bezczesny 39, 50 bezczestny 39 bezczłoneczny 42 bezczopowy 62 bezczółenkowy 62 bezeżuły 62 bezczynny 42 bezdanniczy 48 bezdaszy 42 bezdechowy 42 bezdechy 42 bezdenkowy 51 bezdenny 38 bezdeszczowy 42 bezdeszczy 42 bezdewizowy 62 bezdłużny 42 bezdny 53 bezdolny 52 bezdomny 55 bezdomy 42 bezdętkowy 62 bezdotykowy 70 bezdowodny 55 bezdrapieżny 42 bezdrożny 38 bezdrzewny 55 bezduchy 40 bez dusze 40 bezduszny 38 bezdymny 55 bezdyskusyjny 62 bezdwójny 71 bezdziecki 40 bezdziedziczny 42 bezdzielny 39, 42 bezdzienny 52 bezdzietny 43 bezdzięczny 39 bez dzięki 40 bezdzwonny 42 bezdźwierny 42 bezdżdżowny 42 beze brwi 40, 42 bezechny 50 bezechowy 50, 55 bezechy 50 bezecny 38 beze czci 38 bezedny 38 beze drzwi 40 bezegzaminacyjny 71 bezekrewny 40 beze krwi 39 beze krwie 40 bezenergiczny 51 bezenergetyczny 71 beze tchu 40 bezfalisty 42 bezfarbny 43 bezforemny 42 bezforsiasty 72 bezfortelny 43 bezfrasobliwy 51...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wójcikowska, Elżbieta 1991. Formacje atrybutywne typu podgórski, nadludzki w języku polskim, Warszawa : UW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.