bezenergetyczno-pędowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Podkreślamy, że każdy kolejny PMT, jak „brzytwa Ockhama”, wykreśla część bytów modelu poprzedniego. Pamiętamy, że przejściu od modelu (0.0) do (0.1) towarzyszyło wykreślenie z realności sygnału rozchodzącego się z prędkością większą od c. Z kolei przejściu od modelu klasycznego (0.0) lub (0.1) do kwantowego towarzyszyło wykreślenie z istnień bezenergetyczno-pędowego przekaźnika informacji, których istnienie charakteryzuje oba modele klasyczne. Wreszcie można „na wyrost” spytać, jakie byty mogłyby być skreślone w myśl argumentów operacyjnych z modelu uwzględniającego skończoność h, c oraz masy M badanego systemu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Heller, Michał, Michalik, Alicja, Życiński, Józef (red.) 1987. Filozofować w kontekście nauki, Kraków : Polskie Towarzystwo Teologiczne
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.