bezfilarowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Artykuł J. Spegalskiego charakteryzuje Psków jako ośrodek swoistej architektury XV w., skromnej, utylitarnej, ale pomysłowej konstrukcyjnie (np. małe cerkiewki bezfilarowe przykryte kopułą opartą ńa pasach sklepiennych). Psków do ostatnich czasów zachował też zabytki murowanego budownictwa mieszczańskiego XVII w. To świeckie budownictwo poniosło z rąk najeźdźców nie mniejsze straty, niż sakralne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
OchrZab - Ochrona Zabytków (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.