bezfosforanowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wymagają odpowiednich zabiegów argumentacyjnych, majqcych kilka kierunków. Nadawca aktu reklamowego może: - odwołać się do powtarzających się faktów lub zjawisk o charakterze stałym: (24a) [gdyż] „...klienci w całym kraju skarżą się na brak możliwości zakupu baterii galwanicznych. Skorzystajcie z okazji!” („Rz” 10 I ’91) (25a) „...«Persil» - bezfosforanowy pełny środek piorący. Optymalna czystość dla każdej temperatury prania. Szanuje włókna, tkaniny i pralkę. Pielęgnuje tekstylia” („GKat” 30 I ’91) - wykorzystać pewne stereotypy społeczne, stosując je wobec osoby Odbiorcy: (26a) [gdyż wiemy, że] „...nie chcesz: aby inflacja zjadła Twoje oszczędności, żyć z...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Skowronek, Katarzyna 1993. Reklama. Studium pragmalingwistyczne, Kraków : IJP PAN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.