bezfunkcyjność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) części straciły podstawę własnej identyczności. Szlachta przekształciła się w stan bez funkcji i stała się jedynie otoczeniem króla; mieszczaństwo, o ile należy do la ville, pozbyło się również swojej pierwotnej funkcji produktywnego stanu pracujących. W pasożytniczej bezfunkcyjności i w ideale wykształcenia stopiły się la cour et la ville w jedną zwartą warstwę...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Mencwel, Andrzej (wyb. i oprac.) 1980. W kręgu socjologii literatury. Antologia tekstów zagranicznych. T. 1-2, wyd. drugie, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.