bezgłowie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) cioła? Odpowiedź brzmieć musi, że inicjatywy ze strony katolickiej nie ma prawie żadnej, a rola Kościoła ogranicza się do spóźnionych występów, którymi ulega natarczywości ducha wieku i liczy się z jego zdobyczami, a zatem zdobyczami cudzymi, nie swoimi Jakże dawnymi są czasy, — tak z tęsknotą rozumują niektórzy. — gdy wobec walącego się gmachu rzymskiego imperium, wobec pozornego końca ludzkiej kultury z kończącą się cywilizacją starożytną, wobec rozpaczy i bezgłowia, ogarniającego ludzi myślących, święty Augustyn, mocą Bożego natchnienia i potęgą geniuszu wywołał przed zdumionymi oczami zwątpiałych, w swojej Civitas Dei, wspaniały obraz nowego porządku rzeczy, nowego imperium duchowego... [...]...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.