bezgłowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nowej epoki (ideał, dawno już marzony przez Mickiewicza — teraz zaś świadomie i celowo postawiony); on staje się wszystko w sobie zawierającą odpowiedzią na palące pytanie wieku: co robić? Wszystko się do niego sprowadza, wszystkie postulaty w nim znajdują swe ognisko i rozwiązanie. Masy same przez się nic nie znaczą. Są one bezgłowym tłumem, który w naiwności swej powiada: „Połączmy się my wszyscy ciemni, a stworzymy światło; połączmy się my wszyscy obumarli i nędzni, a stworzymy życie i potęgę; połączmy się my wszyscy nie umiejący liczyć, a wyjdzie z nas wielki matematyk" *)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kridl, Manfred 1923. Krytyka i krytycy, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.