bezgazolinowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Gazy ziemne składają się z lotnych węglowodorów z domieszką dwutlenku węgla, tlenu i azotu. Poza tym mogą zawierać nieco helu. Rozróżnia się gaz bezgazolinowy (tzw. gaz suchy), zawierający dużo metanu a nie zawierający wyższych węglowodorów, oraz gaz gazolinowy (tzw. gaz mokry), zawierający pary węglowodorów (etanu, propanu, butanu), które wydzielone dają produkt zwany gazoliną...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Troskolański, Adam Tadeusz (red.) 1960. Mała encyklopedia techniki, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.